Rejestracja nowego użytkownika

Niniejszy formularz należy wykorzystać do wprowadzania danych pacjenta, który ma zostać zarejestrowany, jeśli jest nieletni lub niesamodzielny. Określenie "niesamodzielny" pacjent obejmuje tych, którzy nie posiadają komputera lub połączenia internetowego, lub nie są w stanie prawidłowo wykonać operacji w sieci.
Możesz zarejestrować się jako użytkownik bezpośrednio i ponownie zarejestrować się jako "opiekun/kierownik" nieletniego lub niesamodzielnego pacjenta. W każdym przypadku, trzeba znać kod identyfikacyjny APC. Jeśli jeszcze nie został wysłany przez specjalistę CAAM, kod identyfikacyjny APC można uzyskać od referencyjnego lekarza CAAM lub wysyłając email na adres caam.info@caam-allergy.com. Zlecający testy do laboratorium CAAM znajdzie kod identyfikacyjny na raporcie APC otrzymany z laboratorium.
Możesz zarejestrować się jako "opiekun/kierownik", ale trzeba znać kod identyfikacyjny APC użytkownika, który chcesz zarejestrować. Jest możliwe, aby się zarejestrować, jeśli jesteś już w grupie CAAM, zarówno dla specjalistów jak i laboratoriów. Możesz zarejestrować się jako dorosły użytkownik do przeglądania danych, możesz też zarejestrować osobę nieletnia lub niesamodzielną. W przypadku nieletnich lub nieletnich, rejestracja osoby dorosłej jest wymagane w celu uzyskania dostępu do danych.
Rejestracja jest nieodpłatana i paktywna rok od ostatniego kontaktu ze specjalistami CAAM, zarówno na wizytę albo jako e-mail lub telefon, który jest zarejestrowany w elektronicznej dokumentacji medycznej Interall.
Nieodpłatna rejestracja pozwala na zaawansowaną wizualizację wyników badań i dostępu do niektórych usług informacyjnych tworzonych przez CAAM w internecie. Rejestracja potrwa rok dla użytkowników CAAM którzy przeprowadzili badania laboratoryjne. W tym ostatnim przypadku, wyświetlanie testu będzie w wersji podstawowej.
Jeśli już nie będziesz w grupie CAAM, ale chcesz zachować dostęp, można poprosić o dostęp w ramach abonamentu. Dla takiej opcji, w wersji podstawowej lub w zaawansowanej nalezy zapytać pod adresem email: caam.info@caam-allergy.com.


Licenza Creative Commons
Link to Facebook Link to Twitter Link to LinkedIn

Centri Associati di Allergologia Molecolare - Studio Medico Associato
Atto di Registrazione del 21 ottobre 2013
Sedi Operative: Roma, Lazio, Italia
Sede Legale: Via Nino Bixio 11 – 04100 Latina - Codice Fiscale e P.IVA 02737420592