Нова регистрация на потребител

Този формуляр трябва да се използва за въвеждане на данни за пациентите, които искате да регистрирате, дори ако са непълнолетни или са неспособни. Определението "неспособен" пациент включва тези, които не притежават компютър или интернет връзка, или не са в състояние да работят правилно в мрежата.
Можете да се регистрирате директно като потребител и да се регистрирате отново като "надзорник / настойник" на непълнолетен или неспособен пациент. Във всеки случай трябва да знаете идентификационния код на APC. Ако вече не е изпратен по имейл от специалиста по CAAM, този APC идентификационен код може да бъде получен от референтния лекар на CAAM или да бъде изпратен по имейл до caam.cdrs@caam-allergy.com. Който е направил само тестове в лабораторията на CAAM, ще намери идентификационния код в доклада на APC, получен от лабораторията.
Можете да се регистрирате като "надзорен орган / настойник", но трябва да знаете APC идентификационния код на потребителя, който искате да регистрирате. Възможно е да се регистрирате, ако вече сте в мрежата на CAAM, както за посещения със специалисти, така и за лабораторни тестове.
Можете да се регистрирате като възрастен потребител за преглеждане на данните си, или можете да регистрирате непълнолетен или неспособен човек. В случай на непълнолетно лице или на лице, което е неспособно, регистрацията на отговорно лице е необходима за достъп до данните.
Регистрацията е безплатна и ще продължи една година от последния контакт с специалистите на CAAM, също с посещение чрез имейл, така и като чрез телефонна централа, която е регистрирана като подходяща в електронния медицински регистър Interall. Безплатната регистрация позволява разширена визуализация на резултатите от тестовете и достъп до някои онлайн CAAM информационни услуги.
Същата регистрация ще продължи една година за потребителите на CAAM, които са извършили лабораторни тестове. Във втория случай дисплеят на теста ще бъде в основна версия.
Ако вече не сте в мрежата на CAAM, но искате да запазите тест дисплея, можете да го потвърдите с абонамент. За тази опция в основната версия или в разширената версия питайте caam.cdrs@caam-allergy.com.


Licenza Creative Commons
Link to Facebook Link to Twitter Link to LinkedIn

Centri Associati di Allergologia Molecolare - Studio Medico Associato
Atto di Registrazione del 21 ottobre 2013
Sedi Operative: Roma, Lazio, Italia
Sede Legale: Via Nino Bixio 11 – 04100 Latina - Codice Fiscale e P.IVA 02737420592