Εγγραφή νέου χρήστη

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των δεδομένων ασθενούς που επιθυμείτε να καταχωρήσετε, ακόμη και αν πρόκειται για ανήλικο ή δεν είναι σε θέση να το πράξει ο ίδιος. Ο ορισμός <<δεν είναι σε θέση ο ασθενής>> περιλαμβάνει εκείνους που δεν διαθέτουν υπολογιστή ή σύνδεση στο internet, ή δεν είναι σε θέση να χειριστούν σωστά το διαδίκτυο.
Μπορείτε να εγγραφείτε άμεσα ως χρήστης και να κάνετε εκ νέου εγγραφή ως <<επιβλέπων / κηδεμόνας>> του ανηλίκου ή του ασθενούς που δεν είναι σε θέση να το πράξει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του APC. Εάν δεν σας έχει ήδη αποσταλεί από το εξειδικευμένο προσωπικό της CAAM, τότε αυτός ο κωδικός ταυτοποίησης του APC μπορεί να ληφθεί από το γιατρό αναφοράς της CAAM, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο caam.info@caam-allergy.com. Μόνο για τα τεστ που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο της CAAM θα ​​βρείτε τον κωδικό αναγνώρισης  στην έκθεση της APC που θα λάβετε από το εργαστήριο.
Μπορείτε να εγγραφείτε ως <<επιβλέπων / κηδεμόνας>> αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης APC του χρήστη που θέλετε να καταχωρήσετε. Μπορείτε να εγγραφείτε εάν ήδη ανήκετε στο δίκτυο της CAAM, τόσο για να συζητήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό, όσο και για εργαστηριακές αναλύσεις.
Μπορείτε να εγγραφείτε ως ενήλικας χρήστης για την προβολή των δεδομένων σας, ή μπορείτε να καταχωρήσετε έναν ανήλικο ή κάποιον που δεν είναι σε θέση να το πράξει ο ίδιος. Στην περίπτωση του ανήλικου ή κάποιου ατόμου που δεν είναι σε θέση να το πράξει, η καταχώριση ενός υπεύθυνου ενήλικα απαιτείται για την πρόσβαση στα δεδομένα.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα διαρκεί ένα έτος από την τελευταία επαφή με το εξειδικευμένο προσωπικο της CAAM, είτε ως επίσκεψη, είτε ως e-mail, είτε ως τηλεφωνική ανταλλαγή που έχει καταχωρηθεί ως σχετική με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο Interall. Η Δωρεάν εγγραφή επιτρέπει την προηγμένη προβολή των αποτελεσμάτων των τεστ και την πρόσβαση σε ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφοριών της CAAM.
Η ίδια εγγραφή θα διαρκεί ένα έτος για τους χρήστες CAAM που πραγματοποιούν κάποια εργαστηριακή ανάλυση. Στην τελευταία περίπτωση, η προβολή του τεστ θα γίνεται σε μία βασική έκδοση.
Αν δεν είστε πλέον εντός του δικτύου CAAM αλλά θέλετε να διατηρήσετε την προβολή του τεστ, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε μέσω μιας συνδρομής. Για αυτή την επιλογή, είτε στη βασική έκδοση, είτε στην προηγμένη έκδοση ζητείστε το στο caam.info@caam-allergy.com.


Licenza Creative Commons
Link to Facebook Link to Twitter Link to LinkedIn

Centri Associati di Allergologia Molecolare - Studio Medico Associato
Atto di Registrazione del 21 ottobre 2013
Sedi Operative: Roma, Lazio, Italia
Sede Legale: Via Nino Bixio 11 – 04100 Latina - Codice Fiscale e P.IVA 02737420592