Registracija novog korisnika

Ovaj obrazac treba koristiti za unos podataka o pacijentu kojeg želite registrirati, čak i ako je pacijent maloljetna osoba ili ne može. Pod pojmom pacijent "ne može" misli se na one osobe koje ne posjeduju računalo ili internet vezu, ili nije u mogućnosti raditi ispravno na internetu.
Možete se registrirati direktno kao korisnik ili se možete ponovno registrirati kao "nadzornik / skrbnik" ako je osoba maloljetna ili ako pacijent nije u mogućnosti. U svakom slučaju, morate znati identifikacijski APC kod. Ako već nije poslan od strane CAAM specijalista, ovaj APC identifikacijski kod može se dobiti od CAAM referentnog liječnika, ili e-mailom caam.info@caam-allergy.com. Osobe koje provode testiranje u CAAM laboratoriju naći će identifikacijski kod na APC izvješću, dobivenom od laboratorija.
Možete se registrirati i kao "nadzornik/skrbnik", ali morate znati APC identifikacijski kod osobe za koju se želite registrirati. Možete se registrirati i ako ste već dio CAAM mreže i za posjet liječniku specijalisti ili za laboratorijsko testiranje.
Možete se registrirati i ako odrasla osoba za pregled vlastitih podataka ili kao maloljetna osoba ili kao osoba koja nije u mogućnosti. U slučaju maloljetne osobe i osobe koja nije u mogućnosti za registraciju i pristup podacima, odgovorna je odrasla osoba.
Registracija je besplatna i trajat će godinu dana od zadnjeg kontakta sa stručnjacima CAAM, bilo putem e-maila ili telefonskog kontakta što je zabilježeno kao relevantno u Interall elektroničkom medicinskom zapisu. Slobodna registracija omogućava naprednu vizualizaciju rezultata testiranja i pristup nekim online CAAM informacijskim uslugama.
Registracija će trajati godinu dana za CAAM korisnike koji su pristupili bilo kojem laboratorijskom testu. U potonjem slučaju, prikaz testa biti će u osnovnoj verziji.
Ako više niste u CAAM mreži ali želite zadržati prikaz testa, možete ga potvrditi pretplatom. Za ovu opciju, bilo u osnovnoj bilo u naprednoj verziji obratite se na caam.info@caam-allergy.com.


Licenza Creative Commons
Link to Facebook Link to Twitter Link to LinkedIn

Centri Associati di Allergologia Molecolare - Studio Medico Associato
Atto di Registrazione del 21 ottobre 2013
Sedi Operative: Roma, Lazio, Italia
Sede Legale: Via Nino Bixio 11 – 04100 Latina - Codice Fiscale e P.IVA 02737420592